תכנית הצוערים

 

תכנית הצוערים לשירות המדינה

מטרת התכנית
תכנית הצוערים נועדה להכשיר את המנהיגות העתידית של שירות המדינה בישראל. תכנית זו נועדה
לעצב משרתי ציבור בעלי יכולת מקצועית גבוהה ובעלי מחויבות עמוקה לחברה. תכנית זו, שנפתחה
לראשונה בשנת 2012 , נערכת בשיתוף נציבות שירות המדינה, ביה״ס ע״ש פדרמן למדיניות ציבורית
וממשל ותכנית ההכשרה של המי״ל והתנועה לאיכות השלטון. הלומדים בתכנית זו מצטרפים לשירות
המדינה החל מהיום הראשון ללימודים וצפויים בעתיד להשתלב בתפקידי מפתח בסגל הבכיר של שירות
המדינה.

קהל היעד
תכנית הצוערים לשירות המדינה מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון מכל החוגים, בעלי
יכולות בולטות ופוטנציאל מנהיגות, המבקשים לרכוש כלי חשיבה, מחקר וניתוח, הדרושים למעצבי
מדיניות בשירות המדינה. תכנית זו מתאימה לסטודנטים החפצים במנהיגות נושאת שינוי והמעוניינים
להשפיע על עתיד המדינה בתפקידי מפתח בשירות המדינה