לוח עבודות התשע"ה

לוח עבודות שנת הלימודים התשע"ה
כל העבודות יוגשו למזכירות (חדר 1754) עד השעה 12:00
 
סמסטר א'
59421
ניתוח מדיניות
נייר מדיניות
23.09.2014
59410
סטטיסטיקה ושיטות כמותיות
עבודה
59419
סמינר מחקר
עבודה
26.01.2015
59413
ממשל פתוח
עבודה
02.03.2015
59423
משא ומתן במגזר הציבורי
עבודה
26.02.2015
59410
סטטיסטיקה ושיטות כמותיות
עבודה
03.03.2015
 
 
 
 

 

סמסטר ב'
59422 אסטרטגיה במגזר הציבורי עבודה 06.07.2015
59406 ניתוח ארגוני עבודה 12.07.2015
59411 ניתוח מדיניות מתקדם עבודה 02.07.2015
59421 ניתוח מדיניות נייר מדיניות 16.08.2015