סדרי הרשמה

* תואר ראשון בהצטיינות
* מרכזי הערכה
* ועדת בוחנים
 
לפרטים נוספים אודות ההרשמה לתכנית: http://www.tzoarim.gov.il
 
מלגה
המתקבלים יוגדרו כעובדי מדינה ויזכו במימון לימודים מלא, שכר חודשי, מחשב נייד ועוד. הצוערים יחתמו על חוזים אישיים המחייבים אותם לשרת את המדינה במשך 4 שנים לפחות, עם סיום לימודי תואר המוסמך במדיניות ציבורית.
 
הערה חשובה
- על פי נהלי הפקולטה למדעי החברה, על המועמד להיות פטור מלימודי אנגלית עם פתיחת שנת הלימודים. לגבי דרישות אנגלית של הפקולטה למדעי החברה יש להתעניין מבעוד מועד בטלפון: 02-5883416.

בחינת אמי"ר מנוהלת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ויש מספר מועדים בשנה, פרטים והרשמה במרכז הארצי לבחינות והערכה: 02-6759555 או באתר www.nite.org.il /

בחינת אמיר"ם הינה גם בחינה של המרכז הארצי אולם היא מתקיימת במוסד בו המועמד רוצה ללמוד את לימודיו האקדמיים ולכן מתקיימת גם באונ' העברית.

לבירור פרטים יש לפנות למחלקה לאנגלית שפה זרה בטלפון: 02-5881749 או 02-5883390 או באתר: http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3293 .

דרכם ניתן לברר גם על קורסי אנגלית לצורך הגעה לרמת הפטור לאחר שישנה רמת אנגלית.