בוגרי 2018 - 2019

שם: אילת אסולין
השכלה: תואר I גיאוגרפיה והלשון העברית - האוניברסיטה העברית
תפקיד: ממונה צכנון משולב- מנהל התכנון                                                                         
ayeletasulin
שם: נדב ביגלמן
השכלה: תואר I היסטוריה של עם ישראל- אוניברסיטת חיפה
תפקיד: מנהל רשת הבוגרים אידאה - המרכז לדמוקרטיה ליברלית
nadavbigelman
שם: רננה גוטליב
השכלה: תואר I ניהול ארגוני שירות- משאבי אנוש- מכללת הדסה
תפקיד: מרכזת בקרת הון אנוש ברשויות המקומיות,  משרד הפנים
renanagotlib
שם: דנה גולד
השכלה: תואר | כלכלה וניהול - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד:מובילה פדגוגית מעוז
 
danagold
שם: אביה ויינשטיין
דוא"ל: aviaw4@gmail.com
השכלה: תואר I מדע המדינה וקולנוע - אוניברסיטת תל אביב
תפקיד: מתכננת תחבורה PGL
aviyawainshtain
 
 
שם: טליה זורוף
דוא"ל: zuroff100@gmail.com
השכלה: תואר I פילוסופיה יהודית והיסטוריה- אוניברסיטת תל אביב
תפקיד: רכזת שח"ר בויאר 
 
taliazuruf
שם: שלומי יחיאב
השכלה: תואר I משפטים ולימודי האסלאם והמזרח התיכון - האוניברסיטה העברית
תפקיד: יו"ר התאחדות הסטודנטים החדשה
shlomiyehiav
שם: יואב זינאתי לביא
דוא"ל: yoavyz10@gmail.com
השכלה: תואר I פכ"ם - אוניברסיטת תל אביב
תפקיד: ראש מכינה המכינה הקדם צבאית בארי
 
yoavzinati
שם: אלעד לוביץ
דוא"ל: elad.lub@gmail.com
השכלה: תואר I משפטים - האוניברסיטה העברית
תפקיד: יועץ פרלמנטרי- כנסת ישראל
eladluvich
שם:רוזי לוי
דוא"ל: rozilevi@gmail.com
השכלה: תואר I פסיכולוגיה, בריאות: מדע, חברה, ומדיניות (בריאות ציבורית) -  אוניברסיטת ברנדייס
תפקיד: מנהלת שותפויות - ג'וינט עולמי
 
rozilevi
שם: עפרי לוין
דוא"ל: ofrylevin@gmail.com
השכלה: תואר I פכ"ם - האוניברסיטה העברית
תפקיד: רפרנטית תמיכות - משרד האוצר, אגף החשב הכללי
 
ofrilevin
שם: דרור רג'ואן
דוא"ל: dror11230@walla.com
השכלה: תואר I כלכלה וניהול- האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד:
 
drorrajuan
שם: הדר שחר
דוא"ל: pezzale@gmail.com
השכלה: תואר I סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי אסיה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהלת תיקים אלשולר שחם
 
hadarshahar