עתידים

בוגרי 2009 -2010

שם: תרז אבו-מוראד
דוא"ל: tereza.am@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה ומזרח התיכון
הכשרה מעשית: ראש ענף תנאי שירות וגמלאות ברשויות המקומיות
תפקיד: רכזת קשרי קהילה ופיתוח, מרכז הסיוע לנפגעות/י אלימות מינית ירושלים
 
שם: שרון אוקסמן
דוא"ל: soxman86@gmail.com
חוגי לימוד: יחסים בינלאומיים ולימודים רומניים ולטינו-אמריקאים
 
 
שם: אלנה אפלמן
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה בפרקליטות מיסוי וכלכלה - רשות ניירות ערך
 
שם: גבריאל ארונוביץ
חוגי לימוד: חשבונאות וכלכלה
 
שם: ירדן ארליך
חוגי לימוד: מדע המדינה וסוציולוגיה
 
שם: דניאל בן
דוא"ל: danielbenn83@gmail.com 
חוגי לימוד: מדע המדינה והיסטוריה
הכשרה מעשית:
תפקיד: יועץ למנכ"לית - משרד התרבות והספורט
 
שם: נסיה (עדי) יודיץ
דוא"ל: adinesya@gmail.com
חוגי לימוד: כלכלה ומחשבת ישראל
תפקיד: מנהלת מחלקת רישוי שירותים פיננסים- ראשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 
שם: אדם דה לנגה
דוא"ל: adamada10@gmail.com
חוגי לימוד: מזרח התיכון ולימודים רב תחומיים
תפקיד: רכז סביבה וקהילה במנהל קהילתי - עיריית ירושלים
 
שם: רועי דרור
דוא"ל: roei.dror@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה
תפקיד: מנהל תחום ממשל - האגף לתכנון מדיניות
 
שם: יפעת יהודאי (ויינרייך )
דוא"ל: eifaat@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה וחינוך
תפקיד: משאבי אנוש - המשרד לביטחון פנים
 
שם: להב כראדי
חוגי לימוד: סוציולוגיה ומזרח התיכון
תפקיד: עוזר לסמנכ"ל - משרד התיירות
 
שם: הלה לבאי
דוא"ל: halalabai@gmail.com
חוגי לימוד: כימיה וביולוגיה
 
שם: ליבי ממן
חוגי לימוד: תקשורת וסוציולוגיה
תפקיד: יועצת מנכ"לית משרד התרבות והספורט
 
שם: רותם נוימן וסרמן
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)
 
שם: יניב ניקאין
דוא"ל: yannivnik@gmail.com
חוגי לימוד: כלכלה ויחסים בינלאומיים
 
שם: אלכס נס
דוא"ל: nesalex@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים ומנהל עסקים
 
שם: דורון סמיש
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: רפרנט ממשל ומנהל - אגף תקציבים, משרד האוצר
 
שם: אדוה ספיר
דוא"ל: advasapir@gmail.com
חוגי לימוד: יחסים בינלאומיים ומזרח אסיה
תפקיד: שליחת הסוכנות היהודית - התנועה הליברלית באנגליה
 
שם: לירון ספרד
דוא"ל: bozorgy@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: יועץ משפטי מחוז ירושלים, משרד המשפטים
 
שם: אורית פאיס
דוא"ל: orit.fais@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: כלכלנית, המטה החברתי כלכלי, אגף כלכלה ותשתיות, משרד ראש הממשלה
 
שם: חגי פורגס
דוא"ל: forgesh@gmail.com 
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה - פרקליטות המדינה
 
שם: גיל פכט
דוא"ל: pachtman@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה - מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד הפנים
 
שם: ארנון פנץ
חוגי לימוד: משפטים חשבונאות
תפקיד: פקח טיסה
 
שם: רות פרנקנבורג
דוא"ל: ruth01569@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
הכשרה מעשית: ראש ענף (מידע ויידע) באגף למחקר תכנון והכשרה במשרד הרווחה
תפקיד: ראש ענף באגף למחקר, תכנון והכשרה - משרד הרווחה
 
שם: יוסף רוזן
דוא"ל: josephro@pmo.gov.il
חוגי לימוד: יחב"ל + מזרח אסיה
תפקיד: משרד רה"מ
 
שם: אלכסנדרה ריף
דוא"ל: rifing621@gmail.com
תפקיד: מנהלת ומקימה, הבריגדה התרבותית, דור 1.5
 
שם: תכלת רמות
דוא"ל: theletr@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
תפקיד: עוזרת לסמנכ"ל בכיר ומנהל אגף לשירותים חברתיים ואישיים - משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 
שם: רומן (רמי) שיינפלד
דוא"ל: rammysh@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
 
שם: שירי שניצקי
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: מנהלת תחום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, המנהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

בוגרי 2008 - 2009

שם: עדי אבישר
דוא"ל: adiavisar@yahoo.com
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: בנק ישראל – הפיקוח על הבנקים
תפקיד: יועץ - חברת ייעוץ
 
שם: רוית אליהו
חוגי לימוד: חשבונאות ומדע המדינה
הכשרה מעשית: משרד התחבורה – ראש ענף תשתיות ותיאום תחבורתי
תפקיד: רפרנטית תאגידים / מחלקת תאגידים / רשות ניירות ערך
 
שם: שיר בן גיגי - סלוצקי
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד המשפטים – יועצת בלשכת השר
תפקיד: נספחת מסחרית בפולין, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה
 
שם: שירן ברזילי
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד רה"מ – מנהלת אזרחית
 
שם: יונתן דקלבאום
חוגי לימוד: היסטוריה
הכשרה מעשית:
תפקיד: מנהל תחום תכנון מפורט, ותמ״ל, במינהל תכנון/ משרד האוצר
 
שם: אסדי האלה
חוגי לימוד: רוקחות
הכשרה מעשית: רוקחת - קופת חולים כללית
 
שם: הילה ויסלר - פוגס
דוא"ל: tzvila@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד הרווחה – משאבי אנוש
תפקיד: עוזרת ליועצת המשפטית - משרד ראש הממשלה
 
שם: ברוך וכמן
דוא"ל: baruchjv@gmail.com
חוגי לימוד: חינוך והיסטוריה
הכשרה מעשית: משרד הפנים – ענף תאגידים עירוניים
תפקיד: תפקיד מטה בחיל החינוך - צה"ל
 
 שם: אליהו וסרמן
חוגי לימוד: חשבונאות ותקשורת
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – סמנכ"ל הסברה וקשרי חוץ
 
שם: ענת ורשיצקי
דוא"ל: anatv84@gmail.com
חוגי לימוד: יחב"ל
הכשרה מעשית: משרד הרווחה – מנהלת השירות לילד ולנוער
תפקיד: עוזרת מנכ"ל - משרד התיירות
 
שם: מייס חג'יחיא
דוא"ל: maiys.haj@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: בית הנשיא – מח' משפטית
תפקיד: עו"ד - רשות החברות הממשלתיות
 
שם: רועי יעקובסון
חוגי לימוד: פסיכולוגיה ומנהל עסקים
הכשרה מעשית: משרד הרווחה – שירותים חברתיים
תפקיד: סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 
שם: עדי יפת (בארי)
דוא"ל: adiyefet@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
הכשרה מעשית: סטאג' עו"ס פרטני
תפקיד: ראש ענף, Israel NewTech, התכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת - משרד התמ"ת
 
שם: אייל כץ
דוא"ל: eyalkatz7@gmail.com
חוגי לימוד: יחב"ל ומדה"מ
הכשרה מעשית: משרד רה"מ – אגף לתיאום ובקרה
תפקיד: יועץ למנכ"ל - משרד המדע והטכנולוגיה
 
שם: עמיחי לוי
דוא"ל: amichailv@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
הכשרה מעשית: משרד הרווחה – השרות לילד ולנוער
תפקיד: ממונה תחבורה ציבורית מחוז דרום - משרד התחבורה
 
שם: ענבל מלכה
חוגי לימוד: מדע המדינה ולימודי האסלאם והמזרח התיכון
הכשרה מעשית: נציבות – המשנה לנציב שרות המדינה
 
שם: מיכל נחמיאס אדר
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד התמ"ת – המטה לפיתוח הנגב
תפקיד: מתמחה - משרד ראש הממשלה
 
שם: אברהם עובדיה
דוא"ל: avioved@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד הקליטה - פרויקטים
 
שם: אהוד עמיחי
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: משרד המשפטים - אגף לסיוע משפטי
 
שם: ג'נאן עדוי
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד רה"מ - המטה לקידום האישה
תפקיד: רכזת הסכמים בינלאומיים ומדיניות יבוא - משרד התמ"ת
 
שם: דימה ציפין
דוא"ל: dimacypen@gmail.com
חוגי לימוד: חשבונאות וכלכלה
הכשרה מעשית: למ"ס
תפקיד: רפרנט - משרד האוצר
 
שם: תום קבליק
דוא"ל: tomkablik@gmail.com
חוגי לימוד: מדעי כדור הארץ
הכשרה מעשית: רשם הפטנטים
 
שם: סופית ראש
דוא"ל: sofi.rosh@gmail.com
חוגי לימוד: סוציולוגיה וחינוך
הכשרה מעשית: משרד רה"מ – מנהלת אזרחית
תפקיד: מנהלת גיוס ומיצוי תקציבים מ.מ. חצור הגלילית
 
שם: מיכל שטרנברג
חוגי לימוד: סוציולוגיה וב.א. כללי
הכשרה מעשית: בית הנשיא - פניות הציבור
תפקיד: מנהלת פרויקט שכונה צעירה-גוננים - מנהל חברה ונוער בעיריית ירושליים

בוגרי 2007 - 2008

שם: נעה אבירם
דואל: Noaviram@yahoo.com
הכשרה מעשית: משרד האוצר – האגף הבינלאומי
חוגי לימוד: יחסים בין לאומיים
תפקיד: מנהלת אגף רישוי ותפעול תח"צ במשרד התחבורה
 
שם: מראם אברהים
הכשרה מעשית: רשות המיסים
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: עו"ד מומחה לתכנון ובניה,משפט מינהלי,דיני משפחה
 
שם: רועי אברהמי
דואל: royavr@gmail.com
הכשרה מעשית: משרד המשפטים – חוק חופש המידע
חוגי לימוד: משפטים
 
 שם: אלירן אלימלך
הכשרה מעשית: תמ"ת – מנהל סחר חוץ
חוגי לימוד: יחב"ל ומזרח אסיה
תפקיד: מנהל סחר חוץ - משרד התמ"ת
 
שם: ויקי אוסלנדר
הכשרה מעשית: משרד האוצר – המחלקה הבינלאומית OECD
חוגי לימוד: יחסים בין לאומיים, תקשורת ועיתונאות
תפקיד: ראש דסק שוק ההון, כלכליסט
 
שם: אייל אליעזר
הכשרה מעשית: משרד האוצר – צוות תשתיות פנים
חוגי לימוד: כלכלה ומנהל עסקים
 תפקיד: מנהל אגף אסטרטגיה ושיווק, הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי, משרד הכלכלה והתעשיה 
 
שם: נועה אתגר
דואל: noaetg@gmail.com
הכשרה מעשית: תמ"ת – מנהל מימון
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: עו"ד - הרשות להגבלים עסקיים
 
שם: יוני בן זקן
דואל: ybz1983@gmail.com
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
חוגי לימוד: מנהל עסקים וגיאוגרפיה
תפקיד: נספח מסחרי, דלהי, הודו - משרד התמ"ת
 
שם: ירושלם ברוך
דואל: yerushb@gmail.com
הכשרה מעשית: משרד המשפטים – חוק חופש המידע
חוגי לימוד: משפטים
 
שם: דודי גיחז
הכשרה מעשית: משרד רוה"מ – האגף הכלכלי
חוגי לימוד: חשבונאות, תקשורת ועיתונות
תפקיד: רפרנט - אגף שוק ההון, משרד האוצר
 
שם: אשר דולב
דואל: asherdol@gmail.com
הכשרה מעשית: משרד האוצר – צוות תשתיות תחבורה
חוגי לימוד: כלכלה ומחשבת ישראל
תפקיד: מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי
 
שם: תומר היימן
הכשרה מעשית: מנהל מקרקעי ישראל
חוגי לימוד: גיאוגרפיה ומדע המדינה
תפקיד: ראש מנהל הנדסה- עריית רעננה
 
שם: עידן הרשקוביץ
דואל: idan.her@gmail.com
הכשרה מעשית: יחידת הביקורת – החשב הכללי באוצר
חוגי לימוד: כלכלה ומנהל עסקים
תפקיד: יועץ מנכ"ל - המשרד לאזרחים ותיקים
 
שם: שלומית ול"ך
הכשרה מעשית: המשרד לפיתוח הנגב והגליל
חוגי לימוד: גיאוגרפיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תפקיד: מייסדת ומנכלי"ת - מקדמיה (עסק אישי)
 
שם: דורית זרגר
דואל:
הכשרה מעשית: משרד המשפטים – חוק חופש המידע
חוגי לימוד: מנהל עסקים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תפקיד:
 
שם: יוסי מיץ
דואל: mitzyc@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
תפקיד: קבן, צה"ל
 
שם: משה נשיא
הכשרה מעשית: משרד הקליטה – עוזר למשנכ"ל
חוגי לימוד: מדע המדינה
תפקיד: יועץ אסטרטגי - עצמאי
 
שם: אשר סופן
דואל: ashersof@gmail.com
הכשרה מעשית: יחידת הביקורת – החשב הכללי באוצר
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: אחראי תחום ממשל- הרשות לניירות ערך
 
שם: ליזה סולוביוב
דואל: 4yjaya@gmail.com
הכשרה מעשית: נציבות שירות המדינה – המשנה לנציב
חוגי לימוד: יחסים בין לאומיים ומדע המדינה
תפקיד: ראש ענף סחר חוץ - משרד התמ"ת
 
שם: מיכה פרלמן
דואל: micahp@mof.gov.il
משרד האוצר – אגף תקציבים
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: רכז צוות השכלה גבוהה ומו"פ - אגף התקציבים, משרד האוצר
 
שם: רעות קדרון
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ראש מנהל טכנולוגיות
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: ממונה מעקב ובקרה, קשרי ממשל - מטה היישום להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
 
שם: בן רוב
דואל: ben4rub@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
תפקיד: עובד סוציאלי - משרד הביטחון, אגף שיקום נכים
 
שם: רן רוזנברג
הכשרה מעשית: תמ"ת – יועמ"ש
חוגי לימוד: משפטים
התמחות : בית המשפט העליון
תפקיד: עוזר משפטי לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), השופטת דורית ביניש - בית המשפט העליון
 
שם: הילה שדה
הכשרה מעשית: יחידת הביקורת – החשב הכללי באוצר
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: עו"ד בלישכה המשפטית - משרד הביטחון

בוגרי 2006 - 2007

שם: אלה אייל בר דוד
דוא"ל: ella2712@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש
הרשות לקידום מעמד האישה - משרד ראש הממשלה
התמחות: מתמחה בנציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים.
תפקיד: מרכזת תשתיות ופרויקטים - המטה לפיתוח אזורי, משרד התמ"ת
 
 שם: סיוון אלפי
דוא"ל: sivanalfi@gmail.com
חוגי לימוד: מנהל עסקים תקשורת ועיתונות
הכשרה מעשית: מחלקת הדוברות, משרד התיירות
 
שם: אדווה אלקבץ
דוא"ל: adveko@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד המשפטים, אחראי תחום תמיכות
התמחות: מתמחה בלשכה המשפטית, כנסת ישראל 
 
שם: אברהם חיים אסבן
דוא"ל: aasaban@gmail.com
חוגי לימוד: חינוך ומדע המדינה
הכשרה מעשית: חשב, משרד החינוך, תחום תמיכות
תפקיד: מנהל תחום שיח בין-מגזרי ב'שיתופים' ומרצה באונ' הפתוחה
 
שם: מוחמד ביאדסה
דוא"ל: mbiadsee@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
היועץ המשפטי לממשלה- משרד רוה"מ
תפקיד: עו"ד נדל"ן- יואב לוי ושות', משרד עורכי דין
 
שם: קסה בייסין
דוא"ל: kasanesh@gmail.com
חוגי לימוד: חינוך ויחב"ל
הכשרה מעשית: אגף תכנון, מחקר וכלכלה – תמ"ת
תפקיד: דוברת ורכזת קשרי חוץ - NACOEJ
 
שם: דני גלושנקוב
דוא"ל: gl.danny@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: דירקטור פיתוח עיסקי, אינקוביט (החממה הטכנולוגית של אלביט מערכות)
 
שם: אהרון גפן
דוא"ל: belmaker@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
תפקיד: מנהל קהילתי ומורה בעמותת "יד ביד"- ביה"ס הדו לשוני בירושלים
 
שם: רועי דהן
דוא"ל: roeid3@gmail.com
חוגי לימוד: היסטוריה של עם ישראל ומדע המדינה
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש
תפקיד: ממונה פיתוח אזורי - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת
 
שם: קסאיי דמוזה
דוא"ל: kasaeyd@pmo.gov.il
חוגי לימוד: תואר בסוציולוגיה ובחינוך
הכשרה מעשית: המשנה לנציב שירות המדינה
תפקיד: מנהלת תחום תכניות, התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - מטה היישום , משרד ראש הממשלה
 
שם: אביעד טמיר
חוגי לימוד: כלכלה ומזרח אסיה
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
מנהל סחר חוץ - משרד התמ"ת
תפקיד: Ralph Goldman Fellow - JDC
 
שם: טליה כהן
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: מחזיק תיק הרווחה, אגף התקציבים משרד האוצר
תפקיד: יועצת למנכ"ל - משרד החינוך
 
שם: סעד תמים
חוגי הלימוד: חשבונאות וכלכלה
הכשרה מעשית: יחידת הביקורת, החשב הכללי באוצר
אגף התקציבים - משרד האוצר
תפקיד: ממונה חשבונאות ודיווח - משרד האוצר, אגף החשב הכללי
 
שם: מרצדס צרפתי
דוא"ל: mertza@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה והיסטוריה
הכשרה מעשית: חשב במנהל הספורט והתרבות
תפקיד: עוזרת משנה למנכ"ל - משרד התמ"ת
 
שם: אלעד קימלמן
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש משטרת ישראל
תפקיד: מנהל קשרי ציבור - המכללה למדינאות
 
שם: סמדר שוורץ
דוא"ל: sshvartz@gmail.com
חוגי לימוד: סוציולוגיה ולימודי תיאטרון
הכשרה מעשית: חשבת במנהל הספורט והתרבות
לשכת השרה רוחמה אברהם - משרד ראש הממשלה
תפקיד: עוזרת לסמנכלי"ת מ"א, משרד לביטחון פנים
 
שם: דביר שטח
חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
הממונה על שוק ההון - משרד האוצר
תפקיד: רפרנט פיקוח גופים מוסדיים - משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 
שם: אפרת שמואלי
דוא"ל: efrats09@gmail.com
חוגי לימוד: מדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה
הכשרה מעשית: אשפוז יום נפשי בביה"ח הדסה, התחנה לבריאות הנפש - תלפיות י-ם
תפקיד: עליית הנוער, משרד החינוך

בוגרי 2005 - 2006

שם: שמעון שניר אביגמיל

דוא"ל: dr_snir@hotmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: רשות המסים

תפקיד: אגף שוק ההון, משרד האוצר

 

שם: יוסף אזולאי

דוא"ל: yosef.azulay@gmail.com

חוגי לימוד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וגיאוגרפיה

תואר II תכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית

מיזם: חושבים עתיד

הכשרה מעשית: משרד הפנים / מנהל התכנון / אגף תכניות מחוזיות ופרוגמות

תפקיד: מנהל פרויקט הסעת המונים - חברת נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים

 

שם: שגיב אלבז

דוא"ל: sagivelb@gmail.com

חוגי לימוד: תקשורת ועיתונאות ופסיכולוגיה

תואר II תכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית

הכשרה מעשית: משרד החינוך/ המנהל הפדגוגי

תפקיד: מנהל את תיכון "יחד" במודיעין

 

שם: יונתן אלכסנדרון

דוא"ל: y.alexandron@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד המשפטים / משרד התקשורת / המועצה לשידורי כבלים ולווין

התמחות: הרשות להגבלים עסקיים

תפקיד: פרקטיקת הסייבר בפירמת עורכי הדין הרצוג פוקס ונאמן

 

שם: עמיאל ארבץ

דוא"ל: amielar@gmail.com

חוגי לימוד: לימודי האיסלאם והמזה"ת ויחב"ל

הכשרה מעשית: משרד הביטחון

תפקיד: חוקר במרכז למחקר מדיני (ממ"ד), משרד החוץ

 

שם: הילה בארי אוליאל

דוא"ל: hilabeeri@gmail.com

חוגי לימוד: תקשורת ועיתונאות ומנהל עסקים

תואר II תכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית

מיזם: חושבים עתיד

הכשרה מעשית: דוברות משרד הבריאות

תפקיד: סגנית דוברת - משרד החקלאות

 

שם: אולגה ברנובה

דוא"ל: parasolbka@gmail.com

חוגי לימוד: ביולוגיה

הכשרה מעשית: המדען הראשי

תפקיד: בוחנת פטנטים רשות הפטנטים, משרד המשפטים

 

 

 

 

שם: יולנדה גבע-גולן

דוא"ל: yuligeva@gmail.com

חוגי לימוד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וסטטיסטיקה

תואר שני בסטטיסטיקה התמחות באקטואריה

הכשרה מעשית: משרד הפנים, למ"ס

תפקיד: עוזרת מחקר של הסטטיסטיקן הממשלתי - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

שם: רונן גולן

דוא"ל: ronen_golan78@walla.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הרשות לניירות ערך

 

שם: ארקדי גופמן

דוא"ל: arkadi.gofman@gmail.com 

חוגי לימוד: כלכלה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: רשות החברות

תפקיד: כלכלן, יחידה הכלכלית - חברת מקורות

 

שם: הילה גלוזמן כהן

דוא"ל:  Hila gluzman@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: משרד האוצר - אגף התקציבים/ תחבורה

תפקיד: מנהלת מחלקת חינוך פיננסי ומטה פניות ציבור, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון , משרד האוצר

 

שם: דוד דהאן

דוא"ל: dave.dahan@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה וגיאוגרפיה

הכשרה מעשית: משרד הקליטה

תפקיד: מאמן עסקי ואישי

 

שם: לירון הנץ

דוא"ל: lironhantz@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

מיזם: פשוטופס

הכשרה מעשית: משרד המשפטים / שלטון מקומי / משרד הפנים / כנסת ישראל

התמחות: לשכה משפטית - משרד התמ"ת

תפקיד: עוזרת מנכ"ל, משרד התקשורת

 

שם: אלכסנדרה וייל

דוא"ל: sasha8vail@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: מתמחה ברשות להגבלים עסקיים

תפקיד: עו"ד, משרד עורכי דין פרטי

 

שם: לירן זיצר

שם: אדיר חרמון

דוא"ל: gadid22@gmail.coml

חוגי לימוד: משפטים וכלכלה

הכשרה מעשית: משרד המשפטים / רשות מקומית

התמחות: משרד התמ"ת

תפקיד: עוזר פרלמנטרי, כנסת ישראל

 

שם: יצחק טגיסט

דוא"ל: tegesty@pob.huji.ac.il

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הפרוייקט הלאומי

תפקיד: מתמחה במשרד התמ"ת

 

שם: אמיל לוינסקי

דוא"ל: emil.levinsky@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: מתמחה - משרד המשפטים המחלקה לחקירות שוטרים

תפקיד: משרד המשפטים, מח"ש, מ"מ ראשל"ח ירושלים

 

שם: הילה לנקרי-מיוסט

דוא"ל: hilala@education.gov.il

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת / מנהלת מהל"ב / משרד הביטחון

מיזם: חושבים עתיד

התמחות: לשכת היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים

תפקיד: ראש אגף תכנון ואסטרטגיה- משרד החינוך

 

שם: בן לנקרי מיוסט

דוא"ל: mankal@calcalitlod.co.il

חוגי לימוד: משפטים

מיזם: פשוטופס

הכשרה מעשית: משרד הביטחון / משרד ראש הממשלה / משרד המשפטים / משרד הפנים

התמחות: בית המשפט העליון

תפקיד: מנכ"ל החברה הכלכלית לוד

 

שם: חאסן מדאח

דוא"ל: madah22@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ויחב"ל

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת

תפקיד: מנהל לשכת הודו - משרד התיירות

 

שם: שמעון מעתוק

דוא"ל: moni.maatuk@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה וחינוך ותעודת הוראה במדע המדינה ואזרחות

הכשרה מעשית: משרד החינוך / משרד הקליטה / משרד הפנים

תפקיד: מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות - מינהל השלטון המקומי - משרד הפנים

 

שם: נחום עוז

דוא"ל: nahumoz@gmail.com

חוגי לימוד: מדעי כדור הארץ

הכשרה מעשית: החברה למתנסי"ם ומנהלים קהילתיים

תפקיד: המכון הגיאולוגי

 

שם: זהבית עין דור הדר

דוא"ל: zehavited@gmail.com

חוגי לימוד: שפה וספרות ערבית וחשבונאות

הכשרה מעשית: הרשות לניירות ערך

תפקיד: רואת חשבון-הרשות לניירות ערך

 

שם: מוריה הדר פורת

דוא"ל: moriap@gmail.com

חוגי לימוד: לימודי איסלאם והמזה"ת וגיאוגרפיה

הכשרה מעשית: משרד הבינוי והשיכון- פרויקט שיקום שכונות (חברתי)

תפקיד: סמנכ"לית בכירה למנהל ומשאבי אנוש במשרד לשירותי דת

 

שם: מורד פרץ

דוא"ל: morad.pz@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: משרד האוצר

תפקיד: משרד האוצר, אגף החשב הכללי - סגן חשב במשרד להגנת הסביבה

 

שם: שלומציון קאופמן-רוזנברג

דוא"ל: shlomtsionk@gmail.com

חוגי לימוד: פסיכולוגיה וכלכלה

הכשרה מעשית: משטרת ישראל ומשרד התחבורה [אגף לתחבורה ציבורית]

תפקיד: ראש תחום התקשרויות ופרויקטים, משרד הביטחון

 

שם: מיכל שאול

דוא"ל: micshaul@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

מיזם: פשוטופס

הכשרה מעשית: משרד המשפטים

תפקיד: עורכת דין בלשכה המשפטית של משרד החינוך

 

שם: איתמר שושנה

דוא"ל: itamar22@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: פקיד שומה מפעלים גדולים

תפקיד: חשב המרכז לחינוך עצמאי - משרד האוצר

 

שם: אמאל שחאדה

דוא"ל: amal_shehadeh@yahoo.com

חוגי לימוד: רוקחות

הכשרה מעשית: משרד הרוקח הראשי

תפקיד: עוזרת לרוקח המחוזי - משרד הבריאות, מחוז צפון

 

שם: ג'נט שלום

דוא"ל:shalom.janet@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הרווחה

תפקיד: נציבה אזורית לשיוויון היזדמנויות, מחזור ירושלים והדרום- נציבות שיוויון היזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה.

 

שם: מקסים שמגין

דוא"ל: maxims@justice.gov.il

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות

תפקיד: עו"ד, משרד פרטי

 

שם: שלומי שריקי

דוא"ל: shlomi_shriki@yahoo.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: מנח"י

תפקיד: עורך דין

 

שם: גלעד תירם

דוא"ל: jilitiram@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, תוכנית מהל"ב

תפקיד: מנהל תקציבים וכלכלה - נת"ע

 

בוגרי 2004 - 2005

שם : הילה אטיאס אוחנה

דוא"ל: hillattias@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע

הכשרה מעשית: משרד התיירות ורשות המסים 

תפקיד: מנהלת קטגוריה, מוצרים קוגניטיביים - חברת אינזימוטק 

  

שם: אסתר אלבאום אהד

דוא"ל:  Elbaume@mot.gov.il

חוגי לימוד: תכנית לימודים רב-תחומית וגיאוגרפיה

הכשרה מעשית: מרכז מיפוי ישראל, הוועדה לתשתיות לאומיות, משרד התחבורה

תפקיד: ממונה מכרזים והתקשרויות במשרד התחבורה 

 

שם: ירקית אלקיים 

דוא"ל: yarkit@hotmail.com 

חוגי לימוד: מחשבת ישראל ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: נציבות שרות המדינה, רשות המסים

תפקיד: עוזרת למנהל מפעל סודה קלאב

  

שם: אליסף אסולין 

דוא"ל: elyasaf.a@gmail.com 

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: מקורת; אגף תקציבים במשרד האוצר; היחידה הכלכלית ברשות המסים

תפקיד: מנהל אגף תקציב ומינהל, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

  

שם: יודפת אפק ארזי

דוא"ל: yodfatafek@gca.gov.il 

חוגי לימוד: כלכלה ומדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד ראש הממשלה, אגף תקציבים 

תפקיד: סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות, רשות החברות- משרד האוצר

  

שם: מורן בוגנים גולד

דוא"ל: moranbuganim@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ופילוסופיה

הכשרה מעשית: משרד לאיכות הסביבה, משרד התיירות

תפקיד: מנהלת תחום בכירה לאנרגיה ותחליפי דלקים- הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי, משרד הכלכלה והעשייה

  

שם: מירב בוכריס אסולין 

דוא"ל: meribu5@hotmail.com 

חוגי לימוד: ביולוגיה ופסיכוביולוגיה

הכשרה מעשית: משרד החינוך

תפקיד: רפרנטית נציבות שרות המדינה

  

שם: רינת ביאלר 

דוא"ל: rinatbialer@yahoo.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה ולימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, מזכירות הממשלה

תפקיד: מנהלת גיוס חטיבתית, HP

  

שם: אברהם בר 

דוא"ל: avibar2011@gmail.com

חוגי לימוד: פסיכולוגיה

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התחבורה

תפקיד: אנליסט מדיניות ציבורית, גוגל ישראל

  

שם: ליעד ברזילי רינת

דוא"ל: liadbarzilay@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ותקשורת

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התיירות ומשרד האוצר

תפקיד: מנהלת מדיניות ציבורית ותקשורת- מטה מנכל בלאומי קארד

  

שם: ריטה גולשטיין גלפרין

דוא"ל: rita.goldstein@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד המשפטים, משרד התמ"ת

התמחות משפטית: משרד התמ"ת

תפקיד: מנהלת תכנית הכשרה של צוערים לשירות המדינה

  

שם: אדית בר (זגורי(

דוא"ל: editbar3@gmail.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, הסוכנות היהודית

תפקיד: סמנכ״ל תקצוב והון אנושי, מנהל התכנון והבניה, משרד האוצר

  

שם: פארס טויל 

דוא"ל: farestweel@walla.com

חוגי לימוד: לימודי האסלאם והמזה"ת ותכנית לימודים רב תחומית

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת

תפקיד: עוזר מנהלת מינהל טכנולוגיה, משרד הבריאות

  

שם: אברהם כהן 

דוא"ל: avic193@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: משרד האוצר - החשב הכללי

תפקיד: מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

  

שם: עו"ד לישי משעלי

דוא"ל: Mishalykeen@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, היחידה לאיסור הלבנת הון

תפקיד: מרכזת משימות המשנה למנכ"ל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  

שם: דוד מזרחי 

דוא"ל: dudi.isr@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, משרד האוצר - הממונה על השכר

תפקיד: מנהל אגף תקציבים - משרד החינוך 

  

שם: אילה מידן גרינשפן

דוא"ל: ayala_md@gmail.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד התיירות, נציבות שירות המדינה

תפקיד: מנהלת תחום תרבות ושיווק - הרשות המקומית כפר יונה

  

שם: נעמי מירן 

דוא"ל: neomimiran@gmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד האוצר - יעוץ משפטי, בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה, משרד המשפטים.

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית

תפקיד: ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

  

שם: מילכה מרגלית ויסמן

דוא"ל: milka_margalit@yahoo.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הפנים, עיריית ירושלים - מחלקת רווחה, היועץ המשפטי לממשלה

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית

תפקיד: פרקליטה במחלקה הכלכלית - פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

  

שם: עידו נורדן 

דוא"ל: idon@boi.gov.il 

חוגי לימוד: כלכלה ויחב"ל

תפקיד: הפיקוח על הבנקים - בנק ישראל

  

שם: יוליה פוליאקוב איתן 

דוא"ל: yuliae@pmo.gov.il

חוגי לימוד: יחב"ל וכלכלה

הכשרה מעשית: משרד האוצר - אגף תקציבים, ביטוח לאומי

תפקיד: סגנית מנהל המועצה במשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה

  

שם: טל פרגון 

דוא"ל: talutra@hotmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הממונה על ההגבלים העסקיים, משרד המשפטים - רשם העמותות

תפקיד: פרקליט - המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

  

שם: תהילה פרץ 

דוא"ל: tehilp@walla.co.il 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד המשפטים

תפקיד: אגף המשמעת, נציבות שירות המדינה

  

שם: תאיר רביבו איפרגן 

דוא"ל: tairevivo@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון

תפקיד: יועצת מנכ"ל - משרד התמ"ת

  

שם: שירה שאטו

דוא"ל: shirashato@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: הסוכנות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל

תפקיד: מנהלת תכנית "זינוק בעלייה" עמותת אלומה 

  

שם: אביחי שלום 

דוא"ל: hayshalom@hotmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, נציבות שרות המדינה, מנהל מקרקעי ישראל

  

שם: אסתי שלי 

דוא"ל: estihazan@hotmail.com 

חוגי לימוד: מדעי הרפואה

הכשרה מעשית: משרד התשתיות, משרד הבריאות

תפקיד: עוזרת ראש מנהל טכנולוגיות, משרד הבריאות