סדרי הרשמה

סדרי הרשמה תואר שני במדיניות ציבורית - תכנית המצטיינים

עד ה-31 במאי

 

הרשמה באתר האוניברסיטה

מילוי טופס הרשמה פנימי 

שליחת מסמכים הבאים לכתובת דוא"ל ofrac@savion.huji.ac.il

* גיליון ציונים עם ממוצע (סופי או זמני)

* זכאות לתואר (במידה ויש)

* קורות חיים

* תמונת פרופיל בפורמט JPEG

* מסמך אודות יכולת כמותית מוכחת (לבחירה ניתן להעביר ציון פסיכומטרי, ציוני קורסים כמותיים בתואר הראשון או תוצאות בחינות ה GRE-או GMAT חלק הכמותי)

* 3 המלצות (טופס המלצה) אקדמיות או/ו מקצועיות (אודות פעילות אקדמית/ציבורית/ התנדבותית). 

*חיבור אישי

העומדים בתנאי הסף יוזמנו לריאיון אישי.