כרמל בץ

carmelbetz

 

 

קורות חיים

השכלה

2012-2010 תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תזה בנושא: "בחינת ההתאמה והיעילות של התערבויות טיפוליות לאוכלוסיית הקשישים".

2010-2007 תואר ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית

בירושלים.

*מצטיינת רקטור לשנת הלימודים תשס"ח ומצטיינת דיקן לשנת הלימודים תשס"ט.

 
משרות קודמות / נוכחיות

2014- מרצה בקורס "יסודות הסטטיסטיקה" לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון.

2013- מנהלת פיתוח של קורס הכנה למבחן המתא"ם בחברת אופק מתא"ם.

2011- מדריכה בקורס ההכנה למבחן המתא"ם בחברת אופק מתא"ם.

2010-2012- מתרגלת בקורס "שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי" לתואר ראשון בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית.

2010-2009- מנהלת המעבדה לתהליכי חשיבה והחלטה במחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית.

 שירות צבאי

2006-2003- מדריכת מודיעין שדה.