מירי רוזנשטוק

miri_rozenstook.
מירי
רוזנשטוק
עוזרת הוראה של פרופ' אודי ניסן וד"ר ענבל הקמן בקורס 59720 ניתוח מדיניות
Miri.Rosenstock@mail.huji.ac.il