מירי רוזנשטוק

miri_rozenstook.
עוזרת הוראה של פרופ' אודי ניסן וד"ר ענבל הקמן בקורס 59720 ניתוח מדיניות