רביד הוכפלד

ravid_hochfeld
עוזרת הוראה של פרופ' שרון גלעד בקורס 59625 פוליטיקה של המנהל הציבורי