אודות

חוסנה של החברה הישראלית, עתידה הכלכלי ואופייה הדמוקרטי תלויים במידה רבה באיכות המקצועית וברמה המוסרית של הנבחרת המקצועית המופקדת על ניהול המגזר הציבורי. 

בית ספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל משלב מחקר בין-תחומי עם לימודים לתואר, ושואף לתרום להעשרה ולהכשרה מקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בשלטון המקומי ובגופים ציבוריים אחרים.

משימתו העיקרית של בית הספר היא להקנות ללומדים בו את כלי החשיבה והניתוח הדרושים להשתתפות אפקטיבית בתהליך של פתרון בעיות ציבוריות.

במסגרת הכשרתם, תלמידי בית הספר מפתחים את היכולת להתמודד עם מורכבויות ולבחון בעיות ופתרונות ממספר נקודות מבט, ואת היכולת ליישם רעיונות מופשטים בהקשרים קונקרטיים. מטעמים אלו ניתן דגש על לימוד מבוסס-דיסציפלינה, לצד פיתוח היכולת לעשות שימוש מושכל בידע תיאורטי רב תחומי.

בית הספר הוקם בשנת 2002. בכ"ט בכסלו התשס"ז (20.12.2006) התקיים טקס קריאת בית הספר למדיניות ציבורית וממשל על שם פדרמן לזכרם של יקותיאל (קסיל) פדרמן ואחיו שמואל (סמו) פדרמן כהוקרה על תמיכתם רבת השנים באוניברסיטה העברית. 

segel