עוזרי הוראה

hanaatar

חנה קדרון

עוזרת הוראה של ד"ר ענת גופן בקורסים 59720 ניתוח מדיניות ושל פרופ' מומי דהן בקורס 59911 ניתוח מדיניות
miri_rozenstook.

מירי רוזנשטוק

עוזרת הוראה של פרופ' אודי ניסן וד"ר ענבל הקמן בקורס 59720 ניתוח מדיניות