אלי מורגנשטרן, בוגר תכנית המצטיינים

eli_morgenstern
רכז מים חקלאות ונמלים, אגף התקציבים משרד האוצר
"תכנית המצטיינים היא לצאת מהציניות ולעשות מדיניות ציבורית ממקום של העמקה ומחויבות ציבורית"