חנה קדרון

hanaatar
חנה
קדרון
עוזרת הוראה של ד"ר ענת גופן בקורסים 59720 ניתוח מדיניות ושל פרופ' מומי דהן בקורס 59911 ניתוח מדיניות
hana.kidron@gmail.com