חנה קדרון

hanaatar
עוזרת הוראה של ד"ר ענת גופן בקורסים 59720 ניתוח מדיניות ושל פרופ' מומי דהן בקורס 59911 ניתוח מדיניות