תום פינטו

תום פינטו
תום
פינטו
מנהל אדמיניסטרטיבית של ביה"ס
1754
02-5880015
tompi@savion.huji.ac.il