עופרה תורן קומר

עופרה תורן קומר
עופרה
תורן קומר
רכזת לענייני תלמידים והוראה
1754
02-5880048
ofrac@savion.huji.ac.il