פרופ' ענת גופן, מרצה וחוקרת בתחום מדיניות ציבורית

ענת גופן, מרצה וחוקרת בתחום מדיניות ציבורית
בקורס שלה הסטודנטים יבינו מה מסביר את הפער בין המדיניות שאומרים למדיניות שעושים בפועל?