פרופ' אודי ניסן

אודי  ניסן
פרופ'
אודי
ניסן
מרצה וחוקר כלכלה וניתוח מדיניות
02-5880028
Udi.Nisan@mail.huji.ac.il

הקורס נותן כלים מגוונים לניתוח מדיניות, וכולל התנסות של הסטודנטים בניתוח בעיות מדיניות. הקורס מבוסס על תיאוריות שונות במדעי החברה אך מוכוון לניתוח מדיניות מעשי ולשיפור תהליכי קבלת החלטות