סגל בית הספר

מומי דהן

פרופ' מומי דהן

מרצה וחוקר לכלכלה ציבורית ואי שוויון
02-5883709
momidahan@mscc.huji.ac.il
שבתון סמסטר ב

בקורס כלכלה ציבורית לומדים באלו תנאים נכשלת כלכלת השוק בהקצאת משאבים ואיזו התערבות ממשלתית נדרשת לתיקון כשל השוק