פרופ' איל פאר

איל פאר
פרופ'
איל
פאר
ראש תכנית מנהיגות
יום ג' 15:30 - 16:30 או בתאום מראש קישור לזום: https://huji.zoom.us/j/4603730376
02-5880150
eyal.peer@mail.huji.ac.il