פרופ' גלית כהן בלנקשטיין

גלית כהן בלנקשטיין
פרופ'
גלית
כהן בלנקשטיין
ראש ביה"ס
ב' 12:30 - 13:30
02-5880498
G.C.B@mail.huji.ac.il

בקורס שלי לומדים "כיצד לחשוב על בעיות ציבוריות"