ד"ר ליאת רז יורוביץ

ליאת רז יורוביץ
ד"ר
ליאת
רז יורוביץ
מרצה וחוקרת בתחום מדיניות המשפחה
שבתון סמסטר א
02-5883343
Liat.raz@mail.huji.ac.il

בקורס שלי לומדים: "כיצד מדיניות משפיעה על מגמות ילודה, תמותה, תחלואה והגירה וכיצד מדיניות מושפעת ממגמות אלה"