פרופ' מומי דהן

מומי דהן
פרופ'
מומי
דהן
מרצה וחוקר לכלכלה ציבורית ואי שוויון
ב' 14:00 - 15:00
02-5883709
momidahan@mscc.huji.ac.il

בקורס כלכלה ציבורית לומדים באלו תנאים נכשלת כלכלת השוק בהקצאת משאבים ואיזו התערבות ממשלתית נדרשת לתיקון כשל השוק