פרופ' רענן סוליציאנו קינן

רענן סוליציאנו קינן
פרופ'
רענן
סוליציאנו קינן
מרצה וחוקר בתחום קבלת החלטות
יום ב' 10:00 - 11:00
02-5880082
raanan.s-k@mail.huji.ac.il

בקורס שלי לומדים: "איך הבנה של תהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים יכולה לתרום לקביעת מדיניות אפקטיבית יותר בקידום מטרות ציבוריות"