פרופ' שרון גלעד

שרון גלעד
מרצה וחוקרת בביה״ס בתחום המינהל הציבורי
02-5883562
בקורס שלה מוצע לבחון את הממשק שבין ארגוני ועובדי המנהל הציבורי לדרג הפוליטי ולציבור