ארגוני טרור סמי מדינתיים- ארגוני טרור "סמי מדינתיים" ומאפייני פעילותם האלימה