ביטויים של ספק", השיח המדינתי בנושא עליית זרע ביתא ישראל