היהדות המתחדשת בישראל: ניסוחה מחדש של היהדות כתפיסת זהות תרבותית מודרנית