הסתגלות להסתגלות התאמה מסדר שני לשינויי אקלים במשק המים בישראל