הפרויקט הביומטרי בישראל: המפגש בין מדינה, טכנולוגיה וסובייקטיביות