השפעות נסיגת מדינת הרווחה:כיצד התמודדו נשים עם שלילת גימלת הבטחת הכנסה במהלך תוכנית מרווחה לעבודה בישראל?