השפעת תנודות במבנה אוכלוסיית העובדים המבוגרים על מאפיינים בשוק העבודה הישראלי