"והנה נשארת מאחור"?מאפייני נשים עם פריון מוגמר גבוה על רקע משבר תת הילודה במדינות אירופאיות