״חֲנֹךְ לַנַעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ”: בני נוער בסיכון בחברה החרדית

״חֲנֹךְ לַנַעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ”: בני נוער בסיכון בחברה החרדית

תקציר:

המחקר מבקש להביט, מנקודת מבטם של בני נוער חרדים בסיכון, על הגורמים העיקריים שמובילים אותם לנשירה ממוסדות לימוד ולהידרדרות למצבי סיכון. במסגרת המחקר נערכו 15 ראיונות עומק חצי-מובנים עם בני נוער שנסיבות חייהם האישיות תואמות את ההגדרות בדבר בני נוער בסיכון. נוסף על כך, נערכו ראיונות עם מטפלים ומחנכים שעובדים בתחום זה. בהמשך אף נערכה תצפית באתרים שבהם שוהים בני נוער חרדים בסיכון בירושלים. הנחת המוצא של מחקר זה היא כי התמורות בעשור האחרון בחברה החרדית משנות, ועוד ישנו רבות, את גישתה של החברה החרדית לנוער בסיכון. במחקר זה נעשה ניסיון לבחון שאלות אחדות: מה הם הגורמים שמובילים בני נוער לנשירה ממוסדות הלימוד? כיצד אפשר להתמודד עם תופעת הנשירה? מה הפתרון הנכון לבעיה זו? כיצד אפשר להשפיע על החברה החרדית לאמץ דרכים יעילות לטיפול בנושאים אלה? החברה החרדית מגדירה את החברים בה על פי הכללים הנהוגים בה; בכל חריגה מהכללים יש סיכון לתפיסת הפרט כחריג ולהוצאתו מגבולות החברה. ממצאי מחקר זה מראים כי גבולות דיכוטומיים אלה וחוסר הסבילות לשונּות ולהתנהגות חריגה הם רכיב מרכזי בהידרדרותם של בני הנוער למצבי סיכון. ממצאי המחקר העלו כי תהליך היציאה אל מחוץ לגבולות החברה החרדית קשור בשלוש סוגיות: חלקה של הקשחת הגבולות בהעצמת תחושת הדחייה של בני הנוער החרדים בסיכון; הקשר בין התמודדות החברה החרדית עם שאלות של מיניות והשתקת נושאים אלה ובין תחושת האי-צדק וחוסר האונים שמלווה את בני הנוער; גבולות התמיכה בבני הנוער בסיכון במסגרת החברה החרדית ויכולת ההכלה המוגבלת של חברה זו – למשל העמדות השיפוטיות מצד מוסדות הלימוד ומצד המשפחה, המובילות את בני הנוער לחפש אחר מקורות תמיכה אחרים. מן הממצאים עולה שבני הנוער אינם חשים שיש להם תמיכה, והם נאלצים להתמודד בגפם עם המשברים בחייהם.

: רבקה סבן
: תכנית המצטיינים
: תזה 2020
Last updated on 11/08/2022