חוק שירות המילואים, על יחסי מדינה, צבא וחברה בישראל