חקר הגורמים המשפיעים על מסוגלות תעסוקתית של אנשים עם מוגבלות