נייר מדיניות בנושא: טיפול והגנה לבני נוער נפגעי אלימות מינית

Citation:

אלכס קוסנר ו אלעזר אצור 2020. 2021. “נייר מדיניות בנושא: טיפול והגנה לבני נוער נפגעי אלימות מינית.” ניירות מדינות.
נייר מדיניות בנושא: טיפול והגנה לבני נוער נפגעי אלימות מינית

תקציר:

אלימות מינית בילדות היא תופעה נפוצה בעלת השלכות אישיות וחברתיות קשות. בשל מאפייניה הייחודיים, אלימות מינית בילדות מאופיינת בתת איתור. כתוצאה מכך, בני נוער אשר זקוקים להגנה ולסיוע מקצועי לא ממצים זכותם זו, למרות קיומו של מערך לטיפול מקצועי ייעודי ללא עלות עבור אוכלוסייה זו. מלבד הפגיעה ברווחתם של הנפגעות והנפגעים, נתון זה נושא עלויות גבוהות למשק. 

בנייר המדיניות נטען, כי מחסור בתשתיות איתור הוא שחוסם בני נוער קורבנות אלימות מינית מלמצות את זכותם לטיפול ולהגנה. על מנת להתמודד עם בעיה זו, מוצע להקים יחידת איתור דיגיטלית לאיתור מוקדם של קטינים וקטינות נפגעי אלימות מינית. היחידה תפעל בכלים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור מוקדם ברשתות החברתיות, תזהה בני נוער בסיכון ותנגיש סיוע הכרחי לנפגעים. הקמת היחידה תביא לצמצום ניכר במספר בני הנוער שאינם מטופלים, תשפר את רווחתם ורווחת סביבתם ובכך תצמצם עלויות לחברה.
 

 

: אלכס קוסנר, אלעזר אצור
: תוכנית מצטיינים
: נייר מדיניות 2020
Last updated on 03/30/2022