כולם אקדמאיים כולם יודעים מתמטיקה": מדיניות קליטת תלמידים עולים מברה"מ לשעבר במערכת החינוך, רעיונות ציבוריים ותפיסת מגוון