מדוע הסיוע לעניים בישראל נמוך? הנחות בדבר זהות העניים כשיקול בעיצוב דעת הקהל בישראל בנושא הסיוע לאוכלוסייב הענייה