מדיניות הרווחה בישראל- מתי נבחרת מדיניות המטיבה דווקא עם העשירים, ומדוע?