מהמרים כפייתיים במתחמי הפיס: פרופיל סוציו - אקונומי ומאפיינים תעסוקתיים