מה מסביר משיכות מוקדמות מקרן הפנסיה?ניתוח מאפייני החלטות משיכה מוקדמת במערך Case-control