מי לא משלם דמי ביטוח לאומי? ניתוח פרופילים ומאפיינים של חייבי דמי ביטוח לאומי בישראל