מנצחים את התבחינים? על-פי אילו קריטריונים תומכים משרדי הממשלה במלכ"רים?