עבודת הגבולות ביהודה ושומרון- הולדתו ומיצובו של הגבול הפנימי בגדה המערבית,כטקטיקה לכינון גבול תרבותי וחברתי