עבודת תזה: כמעיין המתגבר? השפעות הקמת רשת "מעיין החינוך התורני" בטווחים הקצר והארוך‎

עבודת תזה: כמעיין המתגבר? השפעות הקמת רשת "מעיין החינוך התורני" בטווחים הקצר והארוך‎

תקציר:

בתי הספר היסודיים של רשת מעיין החינוך התורני, מיסודה של תנועת ש"ס, הוקמו משלהי שנות השמונים והתרחבו במהירות. כיום לומדים בהם כ-50 אלף תלמידים, ויותר מ-5% מתלמידי כיתה א' בחינוך העברי. מחקר זה בוחן, לראשונה, את השפעת הקמתם על מגוון משתני תוצאה של תלמידי החינוך היסודי יוצאי צפון אפריקה, שהתגוררו בשנות התשעים ביישובים עירוניים בפריפריה.

כדי להתגבר על בעיית הסלקטיביות בבחירת ההורים את זרם החינוך של ילדיהם נעשה שימוש בשיטות הפרש ההפרשים והאמידות הדו-שלביות, תוך ניצול הפתיחה המדורגת של בתי הספר הללו, ונערכו גם אמידות בקרב אחים ואחיות בלבד.

ממצאי המחקר מלמדים שברוב משתני התוצאה שנבדקו – רכישת השכלה (לרבות על-תיכונית ואקדמית), תעסוקה ושכר, דפוסי נישואים וילודה, הגירה פנימית ומעורבות בפעילות פלילית של גברים – לא נמצאו בשיטת הפרש ההפרשים הבדלים בין תלמידים ותלמידות שהיו זמינים להם בתי ספר יסודיים של רשת מעיין החינוך התורני לבין האחרים. לעומת זאת הייתה לזמינות הרשת השפעה מובהקת בעיקר על התלמידות: סיכוייהן להיבחן בבחינות הבגרות גדלו בכ-4 נקודות אחוז, ועלה שיעורן של הנבחנות באנגלית בהיקף מוגבר. כן נמצא כי גברו סיכוייהם של גברים להתחתן בגיל צעיר. לא נמצאה השפעה של זמינות הרשת על הסיכוי של הצאצאים ללמוד בחינוך החרדי (לרבות ברשת) בגן הילדים או בכיתה א'.

באמידות דו-שלביות, הבודקות את השפעת הלימודים בבתי הספר היסודיים של הרשת על בוגריהם, נמצא כי סיכוייהם של תלמידי הרשת ללמוד בחינוך החרדי בכיתה י' גדלו בכ-60 נקודות אחוז ושל התלמידות – בכ-30 נקודות אחוז. הסיכויים של הבנים לנשור ממערכות החינוך בין כיתה י' לי"ב עלו ב-35 נקודות אחוז, הישגיהם בבחינות הבגרות הורעו, והסתברותם ללמוד בישיבה גבוהה האמירה בכ-33 נקודות אחוז. כן נסק הסיכוי של הגברים בוגרי הרשת להתחתן עד גיל 25, ואילו הסיכוי של הנשים להתחתן עד גיל זה פחת מאוד, והן ילדו עד גיל 29 פחות ילדים. ברוב משתני התוצאה האחרים שנבדקו לא נמצאה השפעה של הלימודים ברשת, בדומה לתוצאות בשיטת הפרש ההפרשים, למעט גידול הסיכוי של צאצאי בוגרות הרשת ללמוד בחינוך החרדי בגן הילדים.

 

: עידן ליפינר
: תוכנית מצטיינים
: נייר מדיניות 2020
Last updated on 11/08/2022