עידוד נערות בגילאי חטיבות הביניים ללימודי מדעי המחשב