קידום הפעילות הכלכלית והמדינית בהגדלתהייצוא הישראלי למדינות אפריקה מדרום לסהרה