קיימות חברתית-עירונית בתכניות לפינוי בינוי, ניתוח השוואתי