שותפויות ציבוריות פרטיות (PPP) בשלטון המקומי בישראל, לאן?