שיעור לאפר במס חברותניתוח לפי נתוני מיקרו על החברות בישראל